top of page
OUTSOURCING NÁKUPU

Důvodů k outsourcingu je mnoho. Jedním z nich je - z pohledu praxe na prvním místě - minimalizace nákladů.

PROČ OUTSOURCOVAT

V rámci outsourcingu organizace vyčleňuje ze své působnosti takové činnosti, které není schopna vlastními silami provádět stejně efektivně jako organizace specializovaná.

Outsourcing nákupu vám umožní zbavit se všeho, co je možné koupit levněji při stávajících cenách ve vyšší kvalitě, zaměstnávat jen potřebný či nezbytný počet pracovníků a podporovat vše, co přidává hodnotu.

Outsourcovat můžete celou oblast nákupu nebo pouze její části.

Příklad: 

Váš nákupčí nebo vy jako majitel menší firmy či drobný živnostník nakupujete převážně 90% objemu v hutním materiálu. Zbylých 10% tvoří ostatní materiál. Věnujete tedy 90% času a úsilí, aby dodávky hutního materiálu byly v co nejlepší kvalitě za nejlepší cenu ? V extrémních případech to může být až naopak. Zbylých 10% nákupu různých strojních dílů, šroubečků, specialit, režijních materiálů a kooperací vám zabere mnohem více času a vy se nemůžete soustředit na to, co je podstatné.

Po provedení strategické analýzy jsme vám schopni navrhnout řešení na míru.

  • PLNÝ OUTSOURCING

  • SELEKTIVNÍ OUTSOURCING

  • PŘEDMĚTEM OUTSOURCINGU MŮŽE BÝT NAŘÍKLAD JEDEN KONKRÉTNÍ VÝROBEK

 

Využijte našich služeb a ušetřete náklady.

bottom of page