top of page
obrázek audit nákupu
AUDIT NÁKUPU

Ve strojírenství představuje nákup 30-50% obratů podniku. Funkce nákupu v podniku je často spojována s funkcemi celkového řízení podniku, což posiluje její možnost stát se zdrojem zisku.

  • vynaložením 20% úsilí dosáhněte 80% celkového výsledku

  • správné určení strategických cílů v oblasti nákupu

  • vytvoření plánu, který zohlední priority podniku

CÍLE NÁKUPU:

  • Zajištění dodávky v požadované kvalitě za nejnižší možnou cenu právě ve chvíli, kdy je potřeba ve výrobním procesu.

  • Analýzou průběhu nákupního procesu odhalíme nedostatky a následně připravíme návrhy na jejich odstranění.

HODNOCENÍ DODAVATELŮ:

  • Předpokladem efektivního nákupu je dobrá znalost dodavatele, jeho slabin, předností, problémů či chyb, kterých se dopouští.

  • Společným určením správných kritérií pro hodnocení dodavatele docílíme kvality a spolehlivosti dodávek za ty nejlepší ceny.

ZHODNOCENÍ NÁKUPU:

  • Výsledek auditu odhalí vaše silné a slabé stránky.

  • Využitím těchto poznatků můžete zdokonalit nákupní proces vaší firmy, což povede k podstatnému zvýšení zisků.

bottom of page